Oblikoslovni vzorci v leksikonu Sloleks: izhodiščni nabor za samostalnike

Avtorji

  • Špela Arhar Holdt
  • Jaka Čibej

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.33-66

Ključne besede:

Sloleks, leksikon besednih oblik, oblikoslovni vzorci, samostalnik, slovenščina

Povzetek

Prispevek predstavlja prvi korak k dopolnjevanju leksikona Sloleks z oblikoslovnimi vzorci, in sicer na primeru samostalnikov. Vzorci so v prvem koraku strojno pridobljeni iz leksikona samega na osnovi izbranih razločevalnih lastnosti (oblikoskladenjskih oznak in spremenljivih delov besednih oblik). Sledi ročno razvrščanje, v katerem (a) ločimo sistemsko in v rabi utemeljene vzorce od primerov, ki se pojavljajo spričo šuma pri strojnem luščenju in nedoslednosti v leksikonu Sloleks; (b) uredimo skupine glede na vsebovanost in sorodnost; (c) poiščemo in natančneje opredelimo variantnost, tako pri standardnih kot nestandardnih oblikah; (d) začrtamo korake za nadaljnji razvoj programa in leksikonske nadgradnje. Rezultat je izhodiščni nabor formaliziranih oblikoslovnih vzorcev za (občno- in lastnoimenske) samostalnike, ki prinaša 10 skupin (64 vzorcev) za moški spol, 9 skupin (29 vzorcev) za ženski spol in 8 skupin (20 vzorcev) za srednji spol. Priprava nabora vzorcev je razkrila številne možnosti za izboljšavo leksikona, strojno namenski pogled na pregibanje pa priložnosti za dopolnitev slovničnega opisa slovenščine. V nadaljevanju dela bodo vzorci pripravljeni tudi za preostale besedne vrste in dopolnjeni s korpusnim gradivom. Končna nomenklatura bo vpisana v bazo leksikona Sloleks, v obliki strojno berljivih vzorcev pa bo objavljena tudi na repozitoriju Clarin.si.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 12. 2018

Kako citirati

Arhar Holdt, Špela, & Čibej, J. (2018). Oblikoslovni vzorci v leksikonu Sloleks: izhodiščni nabor za samostalnike. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 6(2), 33-66. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.33-66

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>