Besednovrstna kategoriziacija kot slovnični temelj pomenskega opisa v slovarju

Avtorji

  • Jerica Snoj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.206-226

Ključne besede:

jezikovni opis, pomen, slovnica

Povzetek

V prispevku se obravnava besednovrstna kategorizacija s stališča navajanja besednovrstnih oznak v slovarskem opruiročniku za slovenski jezik na splošni ravni, veljavni ne glede na določeni slovarski koncept. Uvodoma je prikazana svojskost besednovrstnega kategoriziranja v slovnični teoriji, čemur sledi ponazoritev vloge besednovrstnega določanja leksikalnih enot znotraj slovarskega pomenskega opisa. Ob primerih za povedkovnik, členek in izdeležniške tvorjenke je prikazan razvoj besednovrstnega kategoriziranja v doslejšnjih slovenskih slovarjih in na osnovi tega so podane smernice za besednovrstno označevanje leksikalnih enot v prihodnjih slovenskih slovarskih priročnikih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28.12.2018

Kako citirati

Snoj, J. (2018). Besednovrstna kategoriziacija kot slovnični temelj pomenskega opisa v slovarju. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 6(2), 206–226. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.206-226