(Ne)strpno o spolu: primerjava angleških in slovenskih argumentov proti uvajanju sprememb v seksistični rabi jezika

Avtorji

  • Jasna Mikić Ms
  • Monika Kalin Golob

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2019.2.75-117

Ključne besede:

jezik, družba, seksizem, argumenti, uvajanje sprememb

Povzetek

Z vstopom žensk na področje javne sfere in družbenih odnosov so se začela spreminjati tudi ostala področja življenja, kar je sprožilo potrebo po kulturni preobrazbi, predvsem na ravni jezika (Irigaray 1998, 119), ki bi ustrezno predstavljal in nagovarjal oba spola. Eno pomembnejših vprašanj, ki so si ga v povezavi s tem v času drugega feminističnega vala postavljale številne feministične jezikoslovke in jezikoslovci, je, kako lahko izkoreninjenje jezikovnega seksizma vpliva na položaj žensk in moških v družbi. Številni nasprotniki in nasprotnice jezikovnih sprememb in uvajanja neseksističnih alternativ se s predpostavkami neposredne povezave med družbo in jezikom niso strinjali, za kar so navajali številne argumente. Namen prispevka je osvetliti klasične argumente, ki so se v tuji (angleški) literaturi proti uvajanju jezikovnih sprememb pojavljali v 70. letih prejšnjega stoletja in poiskati vzporednice z aktualnimi argumenti slovenskih jezikoslovk in jezikoslovcev ter drugih strokovnjakov in strokovnjakinj. Argumente nizava upoštevajoč posebnosti angleščine in slovenščine, tj. dveh jezikov, ki različno izražata in razumeta (slovnični) spol. V tem smislu je zanimivo ugotoviti, koliko so si agrumenti proti uvedbi jezikovnih sprememb podobni (tj. so splošni in veljajo za vse jezike) in v katerih kategorijah se razlikujejo (tj. so jezikovno specifični). Glede na to, da gre tudi za dve različni časovni obdobji, nam bo informacija o podobnosti argumentov sporočala tudi podatek o zmožnosti preživetja določenih mnenj skozi čas. Cilj prispevka, pa tudi dolgoročni interes je bolje razumeti razmišljanje nasprotnikov in nasprotnic jezikovnih sprememb na podlagi poznavanja njihovih argumentov, kar vidiva kot enega od pristopov k (morebitnemu) skupnemu sodelovanju v zvezi s tovrstnimi vprašanji v prihodnje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič, Kozma. 2018. Janez Novak, študentka slovenščine. Dostopno prek https://www.delo.si/novice/slovenija/janez-novak-studentka-slovenscine-54157.html

American Psychological Association. 1975. Guidelines for nonsexist use of language. American Psychologist 30, 682-684.

Association for Women in Psychology Ad Hoc Committee on Sexist Language. 1975. Help stamp out sexism: change the language! APA Monitor 6 (tl), 16.

Blaubergs, Maija S. 1978. Changing the sexist language: the theory behind the practice. Psychology of Women Quarterly 2, 244-261.

Blaubergs, Maija. 1980. An analysis of classic arguments against changing sexist language. Women's Studies Int. Quart., 1980, Vol. 3, pp. 135-147. Pergamon Press, Ltd. Printed in Great Britain

Blažič, Gašper. 2018. Manipulacije s spolno identiteto na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se nadaljujejo! Sedaj bi radi uvajali že generični ženski spol za vse študente! Dostopno prek http://www.demokracija.si/slovenija/manipulacije-s-spolno-identiteto-na-filozofski-fakulteti-univerze-v-ljubljani-se-nadaljujejo-sedaj-bi-radi-uvajali-ze-genericni-zenski-spol-za-vse-studente.html

Bodine, A. 1975. Androcentrism in prescriptive grammar: Singular “they,” sex-indefinite “he,” and “he or she.” Language in Society, 4, 129-146.

Brouwer, Dédé. 1985. Anders, aber gleich? Über die Bildung weiblicher Berufsbezeichnungen im Niederländischen. In: Hellinger (ed.), 132–147.

Cameron, Deborah. 1998. The feminist critique of language: a reader. London and New York: Routledge,Taylor Francis Group

Crnkovič, Marko. 2018. Ženska misli, da je reducirana na fusnoto. Dostopno prek https://www.vecer.com/zenska-misli-da-je-reducirana-na-fusnoto-6485251

Crnkovič, Marko. 2018a. Paradižnik in krompir: Francozi se delajo Francozinje, Slovenci pa Slovenke. Dostopno prek https://www.fokuspokus.si/article/3121?=paradiznik-in-krompir-francozi-se-delajo-francozinje-slovenci-pa-slovenke

Čuden Rebula, Ida. 2018. Nad zemljo ženskega je le nebo, na njem pa sonce – oboje srednjega spola. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042831183

Debenjak, Božidar. 2018. Še o zamenjavi generičnega spola. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042826465

Densmore, Dana. 1970. Speech is the farm of thought. KNOW, Pittsburgh, Pennsylvania.

Deutscher, G. 2005. The Unfolding of Language: An Evolutionary Tour of Mankind’s Greatest Invention, New York, Metropolitan Books.

Dominko,Tanja. 2018. Na Filozofski fakulteti bodo začasno pozabili na moški spol Dostopno prek http://radio.ognjisce.si/sl/202/aktualno/27227/

Doyle, Margaret. 1998. Introduction to the A-Z of non-sexist language. v deborah cameron (ed), The feminist critique of language: a reader, pp. 149-154. London and New York: Routledge,Taylor Francis Group.

Dzwonkoski, Peter. 1979. Letter to the editor. The Chronicle of Higher Education, July 2, p. 17

Eckert, P. in McConnell-Ginet, S. 2003. Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Ehrlich, Susan in Ruth King. 1998. Gender-based language reform and the social construction of meaning. v deborah cameron (ed), The feminist critique of language: a reader, pp. 164-179. London and New York: Routledge, Taylor Francis Group.

Fairclough, N. (1989). Language and Power. UK: Longman Group.

Ferrari Stojanović, Uroš, Štumberger, Saška (ur.), 2019: Izražanje spolne nebinarnosti. Wikiverza. https://sl.wikiversity.org/wiki/Izra%C5%BEanje_spolne_nebinarnosti

Gastil, J. 1990. Generic pronouns and sexist language: The oxymoronic character of masculine generics. Sex Roles, 23, 629-643.

Gershuny, Henny Lee. 1973. Sexist semantics: an investigation of masculine and feminine nouns and pronouns in dictionary sentences that illustrate word usage as a reflection of sex-role. PhD Dissertation, New York University.

Godina V., Vesna. 2018. Kako globoko so padli tovarišice in tovariši humanisti na FF. Dostopno prek https://fokuspokus.si/article/3111?=kako-globoko-so-padli-tovarisice-in-tovarisi-humanisti-na-ff

Greer, Germaine, 1971. The Female Eunuch. McGraw-Hill, New York.

Guentherodt, Ingrid, Marlis Hellinger, Luise F. Pusch in Senta Trömel-Plötz. 1980. Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs. Linguistische Berichte 69: 15–21.

Gygax, P., Gabriel, U., Sarrasin, O., Garnham, A., & Oakhill, J. 2009. Some grammatical rules are more difficult than others: The case of the generic interpretation of the masculine. European Journal of Psychology of Education, 24, 235–246.

Gygax, P., Gabriel, U., Lévy, A., Pool, E., Grivel, M., & Pedrazzini, E. 2012. The masculine form and its competing interpretations in French: When linking grammatically masculine role nouns to female referents is difficult. Journal of Cognitive Psychology, 24, 395–408.

H.M. 2018. Feministična ideologija še naprej zastruplja univerzo: Po Filozofski fakulteti so ženski spol vnesli tudi v akte FDV! Dostopno prek http://nova24tv.si/slovenija/politika/lfeministicna-ideologija-se-naprej-zastruplja-univerzo-po-filozofski-fakulteti-so-zenski-spol-vnesli-tudi-v-akte-fdv/

Hamilton, M. C. 1988. Using masculine generics: Does generic he increase male bias in the user’s imagery? Sex Roles, 19, 785-798.

Hampares, Katherine J. 1976. Sexism in Spanish lexicography. Hispania 59: 100–109.

Haugen, Einar. 1977. 'Sexism' and the Norwegian language. In P. J. Hopper (ed.), Studies in descriptive and historical linguistics: Festschrift for Winfred P. Lehmann. John Benjamins, Amsterdam.

Hellinger, Marlis in Beate Schräpel. 1983. Über die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Jahrbuch für Internationale Germanistik 15: 40–69.

Hellinger, Marlis in Anne Pauwels (ur.). 2007. Language and sexism. V Hellinger in Pauwels. Handbook of Language and Communication: Diversity and Change. Str. 651-684.

Henley, N. M. 1989. Molehill or mountain? What we know and don’t know about sex bias in language. In M. Crawford & M. Gentry (Eds.), Gender and thought: Psychological perspectives. New York: Springer-Verlag.

Houdebine, Anne Marie. 1988. La feminisation des noms de métiers en français contemporain. In: Georges Kassaiï (ed.), Contrastes. La Différence Sexuelle dans le Langage, 39–71. Nice: ADEC.

Hyde, J. S. 1984. Children’s understanding of sexist language. Developmental Psychology, 20, 697-706.

Hymes, D. 1973. Speech and Language: On the Origins and Foundations of Inequality among Speakers. Daedalus, 102, 59–80.

Instituto de la Mujer. 1989. Propuestas para evitar el sexismo en el lenguaje. Madrid: Instituto de la mujer.

Istenič, Blaž, Hüll, Niki, Hüll, Nives. 2018. Novorek na FF: ideološke bombončice z orwellovskim posipom. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042824948/mnenja/odprta-stran/novorek-na-ff-ideoloske-bomboncice-z-orwellovskim-posipom

Irigaray, Luce. 1995. Jaz, ti, me, mi. Za kulturo različnosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Irigaray, Luce. 1998. Linguistic sexes and genders. v deborah cameron (ed), The feminist critique of language: a reader, pp. 119-123. London and New York: Routledge,Taylor Francis Group.

Jaspers, Jürgen, Östman, Jan-Ola in Verschueren, Jef. 2010. Society and Language Use. John Benjamins Publishing.

K. H. 2018. Kakor tudi »me« odpuščamo ...? dostopno prek https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/kakor-tudi-me-odpuscamo-

Kalverkämper, Hartwig. 1979. Die Frauen und die Sprache. Linguistische Berichte 62: 55–71.

Kariž, Žiga. 2018. Na filozofski fakulteti tri leta le ženski spol Dostopno prek https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5b0d37fa5e265/na-filozofski-fakulteti-tri-leta-le-zenski-spol

Kidd, V. 1971. A study of the images produced through the use of the male pronoun as the generic. Moments in Contemporary Rhetoric and Communication, 1, 25-30.

Kingston, A. J. in Lovelace, T. L. 1977. Guidelines for authors: A new form of censorship? Journal of Readin g Behavior, 9, 89-93.

Kreč, Tadeja. 2018. Ljubljanska Filozofska fakulteta s feministično ideologijo nasilno nad slovenski jezik. Dostopno prek https://www.domovina.je/ljubljanska-filozofska-fakulteta-s-feministicno-ideologijo-nasilno-nad-slovenski-jezik/

Kristan, Silvo. 2018. Žensko-moška zmešnjava na filozofski fakulteti. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042831352/mnenja/odprta-stran/zenskomoska-zmesnjava-na-filozofski-fakulteti

Kuhar, Roman. 2018. Marija Novak, študent slovenščine (odziv na članek K. Ahačiča "Janez Novak, študentka slovenščine"). Dostopno prek http://www.ff.uni-lj.si/node/11631

Lakoff, R. 1975. Language and Woman’s Place. New York: Harper & Row.Lakoff, R. 1973. Language and woman’s place . Language in Society, 2, 45-80.

MacKay, D. G. 1980. Psychology, prescriptive grammar, and the pronoun problem. American Psychologist, 35, 444-449.

Marlis Hellinger and Hadumod Bußmann (ur.). 2003. Gender Across Languages The linguistic representation of women and men. Volume 3. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Marinčič, Marko. 2018. Spol na FF kot desničarska zarota? Kje neki! Kvečjemu akademska ležernost. Dostopno prek https://www.fokuspokus.si/article/3133?=spol-na-ff-kot-desnicarska-zarota-kje-neki-kvecjemu-akademska-lezernost

Marvin, Tatjana. 2018. Jezik in spol. Dostopno prek https://kvarkadabra.net/2018/06/jezik-in-spol/

McGraw-Hill Book Company. 1974. Guidelines for equal treatment of the sexes in McGraw-Hill Book Company Publications. Author, New York.

Merritt, R. D., & Kok, C. J. 1995. Attribution of gender to a gender-unspecified individual: An evaluation of the people = male hypothesis. Sex Roles, 33, 145-157.

Messner, M. A., Duncan, M. C., & Jensen, K. 1993. Separating the men from the girls: The gendered language of televised sports. Gender & Society, 7, 121-137.

Psychology of Education, 24, 235–246.

Miller, C. in Swift, K. 1988. The handbook of nonsexist writing (2nd ed.). New York: Harper & Row.

Miller, Casey and Kate Swift. 1989. The Handbook of Non-Sexist Writing. First published 1982. London: The Women’s Press.

Mills, Sara. 2008. Language and sexism. Cambridge: Cambridge University Press.

Ng, S. H. 1990. Androcentric coding of man and his in memory by language users. Journal of Experimental Social Psychology, 26, 455-464.

Nilsen, A. P. 1977. Sexism in children’s books and e lementary teaching materials. In A. P. Nilsen, H. A. Bosmajian, H. L. Ge rshuny, & J. P. Stanley (Eds.), Sexism and language, Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

Novak, Boris A. 2018. Moč jezika in jezik moči: o rabi ženskih jezikovnih oblik. Dostopno prek http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/banovak-mo%C4%8D%20jezika%20in%20jezik%20mo%C4%8Di-izjava%20o%20rabi%20%C5%BEenskih%20oblik-8-DOKON%C4%8CNA.pdf

One, Varda. 1971. Manglish. KNOW, Pittsburgh, Pennsylvania.

Parks, Janet B. in Roberton, Mary Ann. 1998. Contemporary Arguments Against Nonsexist Language: Blaubergs (1980) Revisited. Sex Roles, Vol. 39, No. 5/6,

Pauwels, Anne. 1998. Women Changing Language. London: Longman.

Penelope, Julija. 1982. Power and the Opposition to Feminist Proposals for Language Change. College English, Vol. 44, No. 8 (Dec., 1982), pp. 840-848.

Petersen, Pia Riber. 1975. Bedepiger, styrkvinder og formandinder. In: Dansk Sprognævns skrifter 9, 53–64. Copenhagen: Gyldendal.

Plahuta Simčič, Valentina. 2018. Jezikovna pravda. Dostopno prek http://www.delo.si/mnenja/komentarji/jezikovna-pravda-56080.html

Plahuta Simčič, Valentina. 2018a. Odpravljal naj bi seksizem, zbuja pa neslane kvante. Dostopno prek http://www.delo.si/novice/slovenija/odpravljal-naj-bi-seksizem-zbuja-pa-neslane-kvante-55465.html

Plemenitaš, K. 2014. Gender ideologies in English and Slovene. ELOPE (Ljubljana), vol. 11, str. 17-29.

Pusch, Luise F. 1984. Das Deutsche als Männersprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

»Romana Kuharica«. 2018. Romana Kuharica: Akademski ženski spol. Dostopno prek http://www.demokracija.si/prejeli-smo/romana-kuharica-akademski-zenski-spol.html

Sabatini, Alma. 1985. Occupational titles in Italian: Changing sexist usage. In: Hellinger (ed.), 64–75.

Schulz, M. 1975. The Semantic Derogation of Women. New York: Thorne and Henley.

Shimanoff, S. B. 1977 . Man = human: Empirical support for the Whorfian hypothesis. Bulletin: Women’s Studies in Communication, 1(2), 21-27.

Sorrels, Bobbye M. 1978. The Nonsexist Communicator. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Spender, D. 1980. Man Made Language. London: Routledge & Kegan Paul.

Stanley, Julia P. 1975. Sexist grammar. Paper presented at the meeting of the Southeastern Conference on Linguistics, Atlanta, Georgia, November.

Stanley, Julia P. 1982. Two essays on language and change. I: Power and the opposition to feminist proposals for language change II: John Simon and the “Dragons of Eden”. College English 44: 840–854.

Sunderland, J. 2006. Language and Gender: An Advanced Resource Book. London in New York: Routledge.

Šokić, Ivan. 2018. Gejevski dekan filozofske fakultete prepovedal moški spol, do njega kritičen psihoanalitik Vodeb: “LGBT-feministična ideologija nima kaj iskati v izobraževalnih ustanovah!” Dostopno prek https://nova24tv.si/slovenija/gejevski-dekan-filozofske-fakultete-prepovedal-moski-spol-do-njega-kriticen-psihoanalitik-vodeb-lgbt-feministicna-ideologija-nima-kaj-iskati-v-izobrazevalnih-ustanovah/

Šribar, Renata. 2018. Šale z jezikom in o njem so lahko duhovite, če ga najprej vzameš zares. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042825826/mnenja/odprta-stran/sale-z-jezikom-in-o-njem-so-lahko-duhovite-ce-ga-najprej-vzames-zares

Štumberger, Saška. 2018. Transspolnost na "filofaksu": Študentka Janez Novak, padli ste na izpitu pri profesorici Božo Repe! Dostopno prek https://www.portalplus.si/2729/transspolnost-na-filofaksu/#

Tavard, George H. 1977. Sexist language in theology? In W. Burkhardt (ed.), Woman: New Dimensions. Paulist Press, New York.

Todasco, Ruth. 1973. Women and the English language. In The Feminist Writers Workshop, The Feminist English Dictionary, Vol. 1. Loop Center YWCA, Chicago.

Toth, Emily. 1970. How can a woman MAN the barricades? Women: A Journal of Liberation 2 (1), 57.

Trömel-Plötz, Senta, Ingrid Guentherodt, Marlis Hellinger and Luise F. Pusch. 1981. Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs. Linguistiche Berichte 71: 1–7.

Uredništvo Portal PLUS. 2018. SAZU o izključni rabi ženskega spola: "Jaz sem tri tisoč let stara pesnica." Dostopno prek https://www.portalplus.si/2771/sazu-o-zenskem-spolu-na-filofaksu/

Van Alphen, Ingrid C. 1985. Eine Frau – ein Wort: Über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und die Konsequenzen für die Berufsbezeichnungen im Niederländischen. In: Hellinger (ed.), 123–131.

Vetterling-Braggin, Mary (ur.) 1981. Sexist Language. A Modern Philosophical Analysis. Totowa, N. J.: Littlefield, Adams.

Vidali, Petra. 2018. Kako usvajamo "spolno občutljivo rabo". Dostopno prek https://www.vecer.com/kako-usvajamo-spolno-obcutljivo-rabo-6486796

Yaguello, Marina. 1978. Les Mots et les Femmes. Paris: Payot.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2019

Kako citirati

(Ne)strpno o spolu: primerjava angleških in slovenskih argumentov proti uvajanju sprememb v seksistični rabi jezika . (2019). Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 7(2), 75-117. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2019.2.75-117

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)