Odnos uporabnikov do avtomatsko pridobljenih kolokacijskih podatkov: uporabniška raziskava

Avtorji

  • Eva Pori Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Jaka Čibej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Iztok Kosem Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Institut Jožef Stefan, Ljubljana
  • Špela Arhar Holdt Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.168-201

Ključne besede:

kolokacijski slovar, odzivni slovar, uporabniška evalvacija, odnos do napak, slovarski vmesnik

Povzetek

Prispevek izhaja iz uporabniške raziskave, izvedene v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (KOLOS; J6-8255). Prikaže analizo uporabniške evalvacije vmesnika Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine (KSSS). Z nekoliko drugačnega gledišča – skozi uporabniški aspekt pokaže, kje in katera so problematična mesta posamezne slovarske kategorije, ki so potrebna nadaljnje leksikografske obravnave in diskusije. Kolokacijska uporabniška študija predstavlja model procesa uporabniškega evalviranja, ugotovitve, ki jih prinaša, pa bodo predvsem relevantne za detekcijo uporabniških problemov, pa tudi za izboljšavo metodologije, kar bo predvsem koristno za primerljive leksikografske uporabniške raziskave in analize.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhar Holdt, Š., Kosem, I., & Gantar, P. (2016). Dictionary user typology: the Slovenian case. In T. Margalitadze & G. Meladze (Eds.), Lexicography and linguistic diversity. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6–10 September, 2016 (pp. 179–187). Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Arhar Holdt, Š., Čibej, J., & Zwitter Vitez, A. (2017). Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research. International journal of lexicography, 30(3), 285–308. DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/ecw017

Arhar Holdt, Š., Čibej, J., Dobrovoljc, K., Gantar, P., Gorjanc, V., Klemenc, B., Kosem, I., Krek, S., Laskowski, C., & Robnik Šikonja, M. (2018). Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community. In J. Čibej et al. (Eds.), Lexicography in global contexts. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress, 17–21 July, 2018, Ljubljana (pp. 401–410). Ljubljana: University Press, Faculty of Arts.

Atkins, B. T. S. (Ed.). (1998). Using Dictionaries: Studies of Dictionary Use by Language Learners and Translators. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110929997

Barnhart, C. L. (1962). Problems in Editing Commercial Monolingual Dictionaries. International Journal of American Linguistics, 28(2), 161–181.

Bergenholtz, H., & Johnsen, M. (2013). User Research in the Field of Electronic Dictionaries: Methods, First Results, Proposals. In R. H. Gouws, U. Heid, W. Schweickard & H. E. Wiegand (Eds.), Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography: Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography (pp. 556–568). Berlin/New York: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110238136.556

Bogaards, P. (2003). Uses and users of dictionaries. In P. van Sterkenburg (Ed.), A practical Guide to Lexicography (pp. 26–33). Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/tlrp.6.06bog

Čibej, J., Gorjanc, V., & Popič, D. (2016). Analysing translators’ language problems (and solutions) through user-generated content. In T. Margalitadze & G. Meladze (Eds.), Lexicography and linguistic diversity. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6–10 September, 2016 (pp. 158–167). Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Gorjanc, V., Gantar, P., Kosem, I., & Krek, S. (Eds.). (2017). Dictionary of Modern Slovene: problems and solutions. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts.

Hartman, R. R. K. (1987). Four Perspectives on Dictionary Use: A Critical Review of Research Methods. In A. P. Cowie (Ed.), The Dictionary and the Language Learner (pp. 11–28). Tübingen: Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111340500-004

Householder, F. W. (1967). Summary Report. In F. W. Householder & S. Saporta (Eds.), Problems in lexicography (pp. 279–282). Bloomington: Indiana University Publications.

Kilgarriff, A., Husak, M., & Jakubíček, M. (2013, October). Automatic collocation dictionaries. Presented at eLex 2013 conference, Tallinn, Estonia. Retrieved from https://youtu.be/b3KyhPBeoLU

Kosem, I., Lew, R., Müller-Spitzer, C., Ribeiro Silveira, M., Wolfer, S. et al. (2018a). The image of the monolingual dictionary across Europe: Results of the European survey of dictionary use and culture. International Journal of Lexicography. doi: 10.1093/ijl/ecy022 DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/ecz002

Kosem, I., Wolfer, S., Lew, R., & Müller-Spitzer, C. (2018b). Attitudes of Slovenian language users towards general monolingual dictionaries: an international perspective. Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 6(1), 90–134. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts. Retrieved from https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/8142/8467 DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1.90-134

Kosem, I., Krek, S., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J., & Laskowski, C. (2018c). Collocations dictionary of modern Slovene. In J. Čibej et al. (Eds.), Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress, 17–21 July, 2018, Ljubljana (pp. 989–997). Ljubljana: University Press, Faculty of Arts. Retrieved from https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1

Kosem, I. et al. (2019). Collocations Dictionary of Modern Slovene KSSS 1.0. Slovenian language resource repository CLARIN.SI. Retrieved from http://hdl.handle.net/11356/1250

Lew, R., & De Schryver, G. M. (2014). Dictionary Users in the Digital Revolution. International Journal of Lexicography, 27(4), 341–359. DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/ecu011

Lew, R. (2015). Research into the Use of Online Dictionaries. International Journal of Lexicography, 28(2), 232–253. DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/ecv010

Logar, N. (2009). Slovenski splošni in terminološki slovarji: za koga? In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28 (pp. 225–231). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Müller-Spitzer, C. (Ed). (2014). Using Online Dictionaries. Proceedings of the XVIII EURALEX international congress. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110341287

Nesi, H. (2000). The Use and Abuse of EFL Dictionaries. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110946031

Rampin, R., Steeves, V., & DeMott, S. (2019). Taguette (Version 0.8). Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.3246958

Rozman, T. (2004). Upoštevanje ciljnih uporabnikov pri izdelavi enojezičnega slovarja za tujce. Jezik in slovstvo, 49(3–4), 63–75.

Stabej, M. (2009). Slovarji in govorci: kot pes in mačka? Jezik in slovstvo, 54(3–4), 115–138.

Tarp, S. (2009). Reflections on Lexicographical User Research. Lexikos, 19(1), 275–296. DOI: https://doi.org/10.4314/lex.v19i1.49131

Thumb, J. (2004). Dictionary Look-up Strategies and the Bilingualised Learner's Dictionary. Lexico-graphica (Series Maior 117). Tübingen: Max Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110918809

Tomaszczyk, J. (1979). Dictionaries: Users and Uses. Glottodidactica 12, 103–119.

Welker, H. A. (2013a). Methods in Research of Dictionary Use. In R. H. Gouws, U. Heid, W. Schweickard & H. E. Wiegand (Eds.), Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography: Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography (pp. 540–547). Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Welker, H. A. (2013b). Empirical Research into Dictionary Use since 1990. In R. H. Gouws, U. Heid, W. Schweickard & H. E. Wiegand (Eds.), Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography: Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography (pp. 531–540). Berlin, New York: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110238136.531

Wingate, U. (2002). The Effectiveness of Different Learners Dictionaries: An Investigation into the Use of Dictionaries for Reading Comprehension by Intermediate Learners of German. Lexicographica (Series Maior 112). Tübingen: Max Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110960938

Objavljeno

10. 08. 2020

Kako citirati

Pori, E., Čibej, J., Kosem, I., & Arhar Holdt, Špela. (2020). Odnos uporabnikov do avtomatsko pridobljenih kolokacijskih podatkov: uporabniška raziskava. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 8(2), 168-201. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.168-201

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>