Konferenca »Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020«

Avtorji

  • Katja Meden Institut Jožef Stefan, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.113-119

Ključne besede:

jezikovne in govorne tehnologije, jezikovni viri, korpusna analiza, pedagogika

Povzetek

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020, ki jo skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino , Centrom za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalnima infrastrukturama CLARIN.SI in DARIAH-SI organizira Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), je letos potekala 24. in 25. septembra 2020, že tretjo multidisciplinarno izvedbo konference pa je podprl CLARIN ERIC. Konferenca, ki se lahko pohvali z več kot 20-letno tradicijo delovanja, je leta 2016 v svoj program vključila tudi področje digitalne humanistike in s tem postala pomemben povezovalni člen med omenjenima disciplinama.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Antloga, Š. (2020). Korpus metafor KOMET 1.0. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 167–170). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Student_Antloga_Korpus-metafor-KOMET-1.0.pdf

Beelen, K. (2020). Speaking on behalf of others: Why the digital humanities should care about parliamentary data. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: 2. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Invited-Lecture_Beelen_Speaking-on-behalf-of-others-Why-the-digital-humanities-should-care-about-parliamentary-data.pdf

Fijavž, Z. (2020). Ambivalence of LGBT Visibility in Croatian Video-Based Social Media Content. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 144–148). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Student_Fijavz_Ambivalence-of-LGBT-Visibility-in-Croatian-Video-Based-Social-Media-Content.pdf

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Dostopno prek http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2020/

Krek, S., Erjavec, T., Dobrovoljc, K., Gantar, P., Arhar Holdt, Š., Čibej, J. in Brank, J. (2020). The ssj500k Training Corpus for Slovene Language Processing. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 24–33). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Krek-et-al_The-ssj500k-Training-Corpus-for-Slovene-Language-Processing.pdf

Lemmenmeier-Batinić, D., Ljubešić N. in Samardžić, T. (2020). XML-Encoding of a spoken Serbian corpus targeting forms of address. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 127–130). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Lemmenmeier-Batinic-et-al_XML-Encoding-of-a-spoken-Serbian-corpus-targeting-forms-of-address.pdf

Lenardič, J. in Fišer, D. (2020). Epistemic modal adverbs in Slovenian academic discourse. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 34–41). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Lenardic-et-al_Epistemic-modal-adverbs-in-Slovenian-academic-discourse.pdf

Meden, K. in Cvek, A. (2020). Nadgradnja Zgodovinarskega indeksa citiranosti. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 42–47). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Meden-et-al_Nadgradnja-Zgodovinarskega-indeksa-citiranosti.pdf

Pahor de Maiti, K., Fišer, D., Ljubešić, N. in Erjavec, T. (2020). Grammatical Footprint of Socially Unacceptable Facebook Comments. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 48–57). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_PahordeMaiti-et-al_Grammatical-Footprint-of-Socially-Unacceptable-Facebook-Comments.pdf

Pančur, A., Blaj Hribar, N., Ojsteršek, M. in Šorn, M. (2020). Projekt Vojaške žrtve prve svetovne vojne na Slovenskem. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 136–140). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Pancur-et-al_Projekt-Vojaske-zrtve-prve-svetovne-vojne-na-Slovenskem.pdf

Schlintl, M., Pawluch, K., Rader, M. in Novak-Geiger, V. (2020). Working with Digital Devices in Teacher Training Using the Example of the Teaching-Learning-Lab. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 171–174). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Student_Schlintl-et-al_Working-with-Digital-Devices-in-Teacher-Training-Using-the-Example-of-the-Teaching-Learning-Lab.pdf

Supej, A., Ulčar, M., Robnik-Šikonja, M. in Pollak, S. (2020): Primerjava slovenskih besednih vektorskih vložitev z vidika spola na analogijah poklicev. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 93–100). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Supej-et-al_Primerjava-slovenskih-besednih-vektorskih-vlozitev-z-vidika-spola-na-analogijah-poklicev.pdf

Tonelli, S. (2020). Abusive Language Detection: Too much Digital, not enough Humanities?. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: 1. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Invited-Lecture_Tonelli_Abusive-Language-Detection-Too-much-Digital-not-enough-Humanities.pdf

Trivunović, E. (2020). Variante in modifikacije (iz)biblijskih frazemov. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 158–166). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Student_Trivunovic_Variante-in-modifikacije-(iz)biblijskih-frazemov.pdf

Verdonik, D., Rojc, M., Mlakar, I., Zimšek, D., Kačič, Z., Ojsteršek, M. in Erjavec, T. (2020). Raziskovalna infrastruktura projekta RI-SI CLARIN. V D. Fišer in T. Erjavec (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 141–143). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno prek http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Verdonik-et-al_Raziskovalna-infrastruktura-projekta-RI-SI-CLARIN.pdf

Prenosi

Objavljeno

21. 12. 2020

Številka

Rubrika

Poročila

Kako citirati

Meden, K. (2020). Konferenca »Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020«. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 8(1), 113-119. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.113-119