Percepcija grožnje v protimigrantskem govoru na spletu: študija primera

Avtorji

  • Rok Chitrakar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.66-91

Ključne besede:

korpusna analiza, kritična analiza diskurza, protimigrantski govor, sovražni govor, evropske migracije

Povzetek

Članek na osnovi kritične analize odzivov komentatorjev na medijske objave v času evropske migracijske krize opisuje percepcijo beguncev kot grožnje v slov­enskem spletnem diskurzu. Raziskava izhaja iz stališča, da je dojemanje pojava migracij kot grožnje v središču družbeno nesprejemljivega diskurza, v katerem so begunci in migranti prikazani kot nezaželjen in potencialno nevaren ele­ment. V okviru celovitega projekta, ki je vključeval obravnavo javnih odzivov na medijsko poročanje o prihodu migrantov v Slovenijo, so bili za analizo izbrani komentarji, usmerjeni proti beguncem in migrantom. Relevantni komentarji so bili nato označeni z namenom opredelitve najpogostejših tematskih sklopov, vezanih na percepcijo grožnje. Besedilna analiza se osredotoča na opis glavnih kategorij domnevne grožnje ter na različne diskurzivne značilnosti in strategi­je, vsebovane v komentarjih. Čeprav obravnava pojava v večji meri temelji na kvalitativnem opisu, je v članku predstavljen tudi pregled pogostnosti in pora­zdelitve prepoznanih kategorij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baider, F., & Kopytowska, M. (2018). Narrating hostility, challenging hostile narratives. Lodz Papers in Pragmatics, 14(1), 1–24.

Baker, P., & McEnery, T. (2005). A Corpus-based Approach to Discourses of Refugees and Asylum Seekers in UN and Newspaper Texts. Journal of Language and Politics, 4(2), 197–226.

BBC News (2015). Migrant crisis: Hungary closes border with Croatia. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-34556682

Beißwenger, M., Horsmann, T., & Zesch, T. (2018). Part-of-speech tagging for corpora of computer-mediated communication: a case study on finding rare phenomena. In D. Fišer & M. Beißwenger (Eds.), Investigating Computer-Mediated Communication: Corpus-based Approaches to Language in the Digital World (pp. 192–219). Ljubljana: ZIFF.

Buzan, B., Waever, O., & Wilde, de J. (1998). Security: A new framework for analysis. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

van Dijk, T. A. (1991). Racism and the Press. London and New York: Routledge.

van Dijk, T. A. (2001). Critical discourse analysis. In D. Schiffrin, D. Tannen & H. E. Hamilton (Eds.), Handbook of discourse analysis, 349–371.

Erjavec, K., & Kovačič, M. P. (2012). You Don’t Understand, this is a New War. Analysis of Hate Speech in News Websites’ Comments. Mass Communication and Society, 15(6), 899–920.

European Council (2016). EU-Turkey Statement, 18 March 2016. Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

Fairclough, N. (2001). Language and Power. London, New York: Longman.

Fišer, D., & Beisswenger, M. (Eds.). (2017). Investigating Computer-Mediated Communication: Corpus-based Approaches to Language in the Digital World. Ljubljana: ZIFF.

Gorjanc, V., & Fišer, D. (2018). Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendumu za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji. Slavistična revija, 66(4), 473–495.

Gorjanc, V., & Fišer, D. (2020). Twitter discourse on LGBTQ+ in Slovenia. In D. Fišer & P. Smith (Eds.), The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of socially unacceptable online discourse practices (pp. 36–55). Ljubljana: ZIFF.

Huysmans, J. (2006). The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in the EU. London: Routledge.

Innes, A. (2010). When the threatened become the threat: The construction of asylum seekers in British media narratives. International Relations, 4, 456–477.

Keren, G. (2011). On the definition and possible underpinnings of framing effects. Perspectives on framing, 3¬–33. New York: Taylor and Francis.

Kogovšek Šalamon, N. (2017). Mass Migration, Crimmigration and Defiance: The Case of Humanitarian Corridor. Southeastern Europe, 41(3), 251–275.

Ladić, M., & Vučko, K. (2016). Slovenia’s response to increased arrivals of refugees: “We don’t want them, but we also don’t understand why they don’t want to stay.” In N. Kogovšek Šalamon & V. Bajt (Eds.), Razor-wired: Reflections on migration movements through Slovenia in 2015 (pp. 7–10). Ljubljana, Slovenia: Peace Institute.

Ljubešić, N., Fišer, D., & Erjavec, T. (2019). The FRENK Datasets of Socially Unacceptable Discourse in Slovene and English. Retrieved from https://arxiv.org/pdf/1906.02045.pdf

Merrill, S., & Åkerlund, M. (2018). Standing Up for Sweden? The Racist Discourses, Architectures and Affordances of an Anti-Immigration Facebook Group. Journal of Computer-Mediated Communication 23(6), 332–353.

Sindoni, M. G. (2018). DIRECT HATE SPEECH VS. INDIRECT FEAR SPEECH: A multimodal critical discourse analysis of the Sun’s editorial “1 in 5 Brit Muslims’ sympathy for jihadis”. Lingue e Linguaggi, 28, 267–292.

Slovenske novice (2015). VIDEO: Begunci zavračajo pomoč Rdečega križa? Retrieved from https://www.slovenskenovice.si/novice/svet/video-begunci-zavracajo-pomoc-rdecega-kriza

Vehovar, V., Povž, B., Fišer, D., Ljubešić, N., Šulc, A., & Jontes, D. (2020). Družbeno nesprejemljivi diskurz na Facebookovih straneh novičarskih portalov. Teorija in praksa, 57(2), 622–645.

Vezovnik, A. (2017). Securitizing Migration in Slovenia: A Discourse Analysis of the Slovenian Refugee Situation. Journal of Immigrant and Refugee Studies, 16(1–2), 39–56.

Waldron, J. (2012). The Harm in Hate Speech. Cambridge: Harvard University Press.

Wodak, R., & Boukala, S. (2015). European identities and the revival of nationalism in the European Union: A discourse historical approach. Journal of Language and Politics, 14(1), 87–109.

Objavljeno

21. 12. 2020

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Chitrakar, R. (2020). Percepcija grožnje v protimigrantskem govoru na spletu: študija primera. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 8(1), 66-91. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.66-91