Medjezikovni prenos klasifikatorjev sentimenta

Avtorji

  • Marko Robnik-Šikonja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Kristjan Reba Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Igor Mozetič Institut Jožef Stefan, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.1-25

Ključne besede:

obdelava naravnega jezika, strojno učenje, vektorske vložitve besedil, analiza sentimenta, modeli BERT

Povzetek

Vektorske vložitve predstavijo besede v številski obliki tako, da so semantične relacije med besedami zapisane kot razdalje in smeri v vektorskem prostoru. Medjezikovne vložitve poravnajo vektorske prostore različnih jezikov, kar podobne besede v različnih jezikih postavi blizu skupaj. Medjezikovna poravnava lahko deluje na parih jezikov ali s konstrukcijo skupnega vektorskega prostora več jezikov. Medjezikovne vektorske vložitve lahko uporabimo za prenos modelov strojnega učenja med jeziki in s tem razrešimo težavo premajhnih ali neobstoječih učnih množic v jezikih z manj viri. V delu uporabljamo medjezikovne vložitve za prenos napovednih modelov strojnega učenja za napovedovanje sentimenta tvitov med trinajstimi jeziki. Osredotočeni smo na dva, v zadnjem času najuspešnejša, načina prenosa modelov. Prvi način uporablja modele naučene na skupnem vektorskem prostoru za mnoge jezike, izdelanem s knjižnico LASER. Drugi način uporablja velike, na mnogih jezikih  vnaprej naučene, jezikovne modele tipa BERT. Naši poskusi kažejo, da je prenos modelov med podobnimi jeziki smiseln tudi povsem brez učnih podatkov v ciljnem jeziku. Uspešnost večjezikovnih modelov BERT in LASER je primerljiva, razlike so odvisne od jezika. Medjezikovni prenos z modelom CroSloEngual BERT, predhodno naučenim na le treh jezikih, je v teh in nekaterih sorodnih jezikih še precej boljši.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Artetxe, M., Labaka, G., & Agirre, E. (2018a). Generalising and improving bilingual word embedding mappings with a multi-step framework of linear transformations. In Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence. DOI: https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11992

Artetxe, M., Labaka, G., & Agirre, E. (2018b). A robust self-learning method for fully unsupervised crosslingual mappings of word embeddings. In Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics:Vol 1 (Long Papers) (pp. 789–798). DOI: https://doi.org/10.18653/v1/P18-1073

Artetxe, M., & Schwenk, H. (2019). Massively multilingual sentence embeddings for zero-shot crosslingual transfer and beyond. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 7, 597–610. DOI: https://doi.org/10.1162/tacl_a_00288

Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T. (2017). Enriching word vectors with subword information. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 5, 135–146. DOI: https://doi.org/10.1162/tacl_a_00051

Conneau, A., Lample, G., Ranzato, M.A., Denoyer, L., & J’egou, H. (2018). Word’ translation without parallel data. In 6th Proceedings of International Conference on Learning Representation (ICLR). Retrieved from https://openreview.net/pdf?id=H196sainb

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Vol. 1 (Long and Short Papers) (pp. 4171–4186).

Flach, P., & Kull, M. (2015). Precision-recall-gain curves: PR analysis done right. In Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) (pp. 838–846).

Jianqiang, Z., Xiaolin, G., and Xuejun, Z. (2018). Deep convolution neural networks for Twitter sentiment analysis. IEEE Access, 6, 23253–23260. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2776930

Kiritchenko, S., Zhu, X., Mohammad, S. M. (2014). Sentiment analysis of short informal texts. Journal of Artificial Intelligence Research, 50, 723–762. DOI: https://doi.org/10.1613/jair.4272

Krippendorff, K. (2013). Content Analysis, An Introduction to Its Methodology (3rd ed.) Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications.

Lin, Y. H., Chen, C. Y., Lee, J., Li, Z., Zhang, Y., Xia, M., Rijhwani, S., et al. (2019). Choosing transfer languages for cross-lingual learning. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) (pp. 3125–3135). DOI: https://doi.org/10.18653/v1/P19-1301

Mikolov, T., Le, Q. V., & Sutskever, I. (2013). Exploiting similarities among languages for machine translation. arXiv preprint 1309.4168.

Mogadala, A., & Rettinger, A. (2016). Bilingual word embeddings from parallel and non-parallel corpora for cross-language text classification. In Proceedings of NAACL-HLT (pp. 692–702). DOI: https://doi.org/10.18653/v1/N16-1083

Mozetič, I., Grčar, M., & Smailović, J. (2016). Multilingual Twitter sentiment classification: The role of human annotators. PLOS ONE, 11(5). doi: 10.1371/journal.pone.0155036 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155036

Mozetič, I., Torgo, L., Cerqueira, V., & Smailović, J. (2018). How to evaluate sentiment classifiers for Twitter time-ordered data? PLoS ONE 13(3). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194317

Naseem, U., Razzak, I., Musial, K., & Imran, M. (2020). Transformer based deep intelligent contextual embedding for Twitter sentiment analysis. Future Generation Computer Systems, 113, 58–69. DOI: https://doi.org/10.1016/j.future.2020.06.050

Peters, M., Neumann, M., Iyyer, M., Gardner, M., Clark, C., Lee, K., & Zettlemoyer, L. (2018). Deep contextualised word representations. In Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Vol. 1 (Long Papers) (pp. 2227–2237). DOI: https://doi.org/10.18653/v1/N18-1202

Ranasinghe, T., & Zampieri, M. (2020). Multilingual Offensive Language Identification with Cross-lingual Embeddings. In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) (pp. 5838–5844). DOI: https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.470

Rosenthal, S., Nakov, P., Kiritchenko, S., Mohammad, S. M., Ritter, A., & Stoyanov, V. (2015). SemEval-2015 task 10: Sentiment Analysis in Twitter. In Proceedings of 9th International Workshop on Semantic Evaluation (­SemEval) (pp. 451–463). DOI: https://doi.org/10.18653/v1/S15-2078

Saif, H., Fernández, M., He, Y., Alani, H.(2013). Evaluation datasets for Twitter sentiment analysis: A survey and a new dataset, the STS-Gold. In 1st Intl. Workshop on Emotion and Sentiment in Social and Expressive Media: Approaches and Perspectives from AI (ESSEM).

Søgaard, A., Vulić, I., Ruder, S., & Faruqui, M. (2019). Cross-Lingual Word Embeddings. Morgan & Claypool Publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-02171-8

Ulčar, M., & Robnik-Šikonja, M. (2020). FinEst BERT and CroSloEngual BERT. In International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD) (pp. 104–111). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58323-1_11

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) (pp. 5998–6008).

Virtanen, A., Kanerva, J., Ilo, R., Luoma, J., Luoto-lahti, J., Salakoski, T., Ginter, F., & Pyysalo, S. (2019). Multilingual is not enough: BERT for Finnish. arXiv preprint 1912.07076.

Wehrmann, J., Becker, W., Cagnini, H. E., & Barros, R. C. (2017). A character-based convolutional neural network for language-agnostic Twitter sentiment analysis. In 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (pp. 2384–2391). DOI: https://doi.org/10.1109/IJCNN.2017.7966145

You, Y., Li, J., Reddi, S., Hseu, J., Kumar, S., Bhojanapalli, S., Song, X., et al. (2020). Large batch optimization for deep learning: Training BERT in 76 minutes. In 8th International Conference on Learning Representations (ICLR), 26-30 April, 2020, Addis Ababa, Ethiopia.

Objavljeno

1. 07. 2021 — posodobljeno 6. 07. 2021

Verzije

Kako citirati

Robnik-Šikonja, M., Reba, K., & Mozetič, I. (2021). Medjezikovni prenos klasifikatorjev sentimenta. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 9(1), 1-25. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.1-25 (Original work published 2021)