[1]
Logar, N., Benevol Gabrijelčič, K., Bren, U., Dolenc, S., Krapež, K., Romih, M., Žagar Karer, M., Krek, S., Gorjanc, V., Jemec Tomazin, M., Arhar Holdt, Špela in Fišer, D. 2017. Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe. Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 4, 1 (feb. 2017), 42–78. DOI:https://doi.org/10.4312/slo2.0.2016.1.42-78.