[1]
Kosem, I., Krek, S. in Gantar, P. 2020. Opredelitev kolokacij v leksikalnih virih za slovenščino. Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 8, 2 (avg. 2020), 1–27. DOI:https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.1-27.