(1)
Bitenc, M.; Stabej, M.; Gliha Komac, N.; Grgič, M.; Kalin Golob, M.; Kenda-Jež, K.; Nećak Lük, A.; Novak Lukanovič, S.; Savski, K. Sociolingvistični Posvet: Aktualni sociolingvistični Izzivi in Prednostne Raziskovalne Tematike. SLO2.0 2021, 9, 1-40.