(1)
Nicolas, L.; Lyding, V. EnetCollect – Evropska mreža Za združevanje Jezikovnega izobraževanja S Tehnikami množičenja (COST Action CA16105): Pregled Projektne Vizije, Ureditve, Napredka in dosežkov. SLO2.0 2022, 10, 202-225.