(1)
Stabej, M.; Černilec, B.; Ferbežar, I.; Guner, F.; Heferle, T.; Samobor, A.; Štrukelj, K. Javni Posvet O Zahtevah Po Znanju slovenščine. SLO2.0 2023, 11 (2), 1-28. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.2.1-28.