(1)
Krvina, D. Poročilo Z Oceno O srečanju ENeL COST (29.–30. 9. 2014) Na Bledu. SLO2.0 2014, 2 (1), 76-87. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.1.76-87.