(1)
Logar, N.; Benevol Gabrijelčič, K.; Bren, U.; Dolenc, S.; Krapež, K.; Romih, M.; Žagar Karer, M.; Krek, S.; Gorjanc, V.; Jemec Tomazin, M.; Arhar Holdt, Špela; Fišer, D. Terminologija V Poklicnem Vsakdanu: Stanje in Potrebe. SLO2.0 2017, 4, 42-78.