(1)
Kosem, I.; Nyst, V. Korpusnojezikoslovna Revolucija V Poljskem Znakovnem Jeziku: Intervju Z Dr. Pawlom Rutkowskim. SLO2.0 2018, 5, 70-90.