(1)
Kosem, I.; Nyst, V. Korpusnojezikoslovna Revolucija V Poljskem Znakovnem Jeziku: Intervju Z Dr. Pawlom Rutkowskim. SLO2.0 2018, 5 (1), 70-90. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2017.1.70-90.