(1)
Vainik, E.; Tuulik, M.; Koppel, K. Primerjava Kolokacij in Besednih Asociacij V estonščini Z Vidika Besednih Vrst. SLO2.0 2020, 8, 139-167.