(1)
Robnik-Šikonja, M.; Reba, K.; Mozetič, I. Medjezikovni Prenos Klasifikatorjev Sentimenta. SLO2.0 2021, 9, 1-25.