(1)
Verdonik, D.; Majhenič, S.; Antloga, Špela; Majninger, S.; Ferme, M.; Dobrovoljc, K.; Pulko, S.; Krajnc Ivič, M.; Ulčnik, N. Učno E-Okolje Slovenščina Na Dlani: Izzivi in rešitve. SLO2.0 2021, 9 (1), 181-215. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.181-215.