1.
Zingano Kuhn T, Arhar Holdt Špela, Kosem I, Tiberius C, Koppel K, Zviel-Girshin R. Priprava podatkov pri množičenju v pedagoške namene: Primer igre CrowLL. SLO2.0. 2022;10(2):62-100. doi:10.4312/slo2.0.2022.2.62-100