1.
Arhar Holdt Špela, Kosem I, Pori E, Gorjanc V, Krek S, Gantar P. Negativno zaznamovano besedišče v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine 2.0. SLO2.0. 2023;11(1):8-32. doi:10.4312/slo2.0.2023.1.8-32