1.
Nicolas L, Lyding V. Množičenje v podporo jezikovnemu učenju in razvoju jezikovnih virov. SLO2.0. 2022;10(2):1-4. doi:10.4312/slo2.0.2022.2.1-4