1.
Stabej M, Černilec B, Ferbežar I, et al. Javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine. SLO2.0. 2023;11(2):1-28. doi:10.4312/slo2.0.2023.2.1-28