1.
Stritar M, Dobrovoljc K. Korpusi na poti v šole: jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev. SLO2.0. 2013;1(1):181-194. doi:10.4312/slo2.0.2013.1.181-194