1.
Krvina D. Poročilo z oceno o srečanju ENeL COST (29.–30. 9. 2014) na Bledu. SLO2.0. 2014;2(1):76-87. doi:10.4312/slo2.0.2014.1.76-87