1.
Holozan P. Sistem za razreševanje koreferenc pri analizi slovenskih besedil in možnosti njegove uporabe. SLO2.0. 2015;3(1):60-89. doi:10.4312/slo2.0.2015.1.60-89