1.
Čibej J. Delavnice JANES Ekspres za promocijo korpusnih in spletnih virov za slovenščino. SLO2.0. 2015;3(2):63-66. doi:10.4312/slo2.0.2015.2.63-66