1.
Logar N, Benevol Gabrijelčič K, Bren U, et al. Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe. SLO2.0. 2017;4(1):42-78. doi:10.4312/slo2.0.2016.1.42-78