1.
Arhar Holdt Špela. Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik. SLO2.0. 2018;6(1):1-36. doi:10.4312/slo2.0.2018.1.1-36