1.
Pori E, Čibej J, Kosem I, Arhar Holdt Špela. Odnos uporabnikov do avtomatsko pridobljenih kolokacijskih podatkov: uporabniška raziskava. SLO2.0. 2020;8(2):168-201. doi:10.4312/slo2.0.2020.2.168-201