1.
Lenardič J, Erjavec T, Fišer D. Citiranje jezikovnih podatkov v slovenskih znanstvenih objavah v obdobju 2013–2019. SLO2.0. 2020;8(1):1-34. doi:10.4312/slo2.0.2020.1.1-34