1.
Verdonik D, Majhenič S, Antloga Špela, et al. Učno E-okolje Slovenščina na dlani: izzivi in rešitve. SLO2.0. 2021;9(1):181-215. doi:10.4312/slo2.0.2021.1.181-215