Zingano Kuhn, T., Arhar Holdt, Špela, Kosem, I., Tiberius, C., Koppel, K., & Zviel-Girshin, R. (2022). Priprava podatkov pri množičenju v pedagoške namene: Primer igre CrowLL. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 10(2), 62-100. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.2.62-100