Nicolas, L., & Lyding, V. (2022). Množičenje v podporo jezikovnemu učenju in razvoju jezikovnih virov. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 10(2), 1-4. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.2.1-4