Stabej, M., Černilec, B., Ferbežar, I., Guner, F., Heferle, T., Samobor, A., & Štrukelj, K. (2023). Javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 11(2), 1-28. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.2.1-28