Logar Berginc, N., Vintar, Špela, & Arhar Holdt, Špela. (2013). Terminologija odnosov z javnostmi: korpus — luščenje — terminološka podatkovna zbirka. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 1(2), 113-138. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.2.113-138