Grošelj, R. (2014). Poročilo o zasedanju Komisije za slovnično zgradbo slovanskih jezikov pri Mednarodnem slavističnem komiteju (Ljubljana, 4.–6. september 2014). Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 2(1), 67-75. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.1.67-75