Krvina, D. (2014). Poročilo z oceno o srečanju ENeL COST (29.–30. 9. 2014) na Bledu. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 2(1), 76-87. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.1.76-87