Verdonik, D. (2015). Jezikovnoteoretska načela v korpusnem jezikoslovju. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 3(1), 1-27. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.1-27