Holozan, P. (2015). Sistem za razreševanje koreferenc pri analizi slovenskih besedil in možnosti njegove uporabe. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 3(1), 60-89. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.60-89