Stabej, M., Dobrovoljc, H., Krek, S., Gantar, P., Popič, D., Arhar Holdt, Špela, Fišer, D., & Robnik Šikonja, M. (2016). Slovenščina Janes: pogovorna, nestandardna, spletna ali spretna?. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 4(2), 100-126. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2016.2.100-126