Logar, N., Benevol Gabrijelčič, K., Bren, U., Dolenc, S., Krapež, K., Romih, M., Žagar Karer, M., Krek, S., Gorjanc, V., Jemec Tomazin, M., Arhar Holdt, Špela, & Fišer, D. (2017). Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 4(1), 42-78. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2016.1.42-78