Arhar Holdt, Špela. (2018). Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 6(1), 1-36. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1.1-36