Vainik, E., Tuulik, M., & Koppel, K. (2020). Primerjava kolokacij in besednih asociacij v estonščini z vidika besednih vrst. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 8(2), 139–167. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.139-167