Pori, E., Čibej, J., Kosem, I., & Arhar Holdt, Špela. (2020). Odnos uporabnikov do avtomatsko pridobljenih kolokacijskih podatkov: uporabniška raziskava. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 8(2), 168-201. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.168-201