Kosem, I., Krek, S., & Gantar, P. (2020). Opredelitev kolokacij v leksikalnih virih za slovenščino. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 8(2), 1–27. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.2.1-27