Robnik-Šikonja, M., Reba, K., & Mozetič, I. (2021). Medjezikovni prenos klasifikatorjev sentimenta. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 9(1), 1–25. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.1-25 (Original work published 1. julij 2021)