Verdonik, D., Majhenič, S., Antloga, Špela, Majninger, S., Ferme, M., Dobrovoljc, K., Pulko, S., Krajnc Ivič, M., & Ulčnik, N. (2021). Učno E-okolje Slovenščina na dlani: izzivi in rešitve. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 9(1), 181-215. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.181-215 (Original work published 2021)