Nicolas, Lionel, and Verena Lyding. 2022. “Množičenje V Podporo Jezikovnemu učenju in Razvoju Jezikovnih Virov”. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave 10 (2): 1-4. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.2.1-4.