Holozan, Peter. 2015. “Sistem Za razreševanje Koreferenc Pri Analizi Slovenskih Besedil in možnosti Njegove Uporabe”. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave 3 (1): 60-89. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.60-89.